PDA

View Full Version : Bán trại gà (Chicken farms for sale)aznblood
08-22-2007, 01:20 PM
Có bán trại gà trứng và thịt (egg & broiler)

1) Trại gà trứng (4 chuồng) $820,000
2 minutes away from Brainbridge, GA.
Includes John Deere tractor, incinerator, home, work truck etc...
20+ acres of land
Income: $235,000

2) Trại gà thịt (12 chuồng) $2,350,000
7 minutes away from Cordele, GA (Backyard in sight of Interstate 75)
Houses equiped w/ coolpad, turbo fan, control boxes, alarm system etc.
Includes gigantic stackhouse, litter house, gas tank, (2) houses, (2) tractors
45+ acres of land
Income: $550,000

Một người nam có thể quảng lý một trại trứng hay thịt
For more infor, please call 321-277-3336. thank you

seanguyen
08-22-2007, 01:32 PM
Có H5N1 không?

resque2
08-22-2007, 01:42 PM
Có bán trại gà trức và thịt (egg & broiler)

1) Trại gà trức (4 truồng) $820,000
2 minutes away from Brainbridge, GA.
Includes John Deere tractor, incinerator, home, work truck etc...
20+ acres of land
Income: $235/yr


2) Trại gà thịt (12 truồng) $2,550,000
7 minutes away from Cordele, GA
Houses equiped w/ coolpad, turbo fan, control boxes, alarm system etc.
Includes gigantic stackhouse, litter house, gas tank, (2) houses, (2) tractors
45+ acres of land
Income: $550/yr


For more infor, please call 321-277-3336. thank you


Gà "trức" là gà gì vậy
Trại gà $820,000 income có $235/yr, $2,550,000 income $550/yr thì chừng nào mới lấy lại vốn đây?

GWB
08-22-2007, 02:04 PM
Gà "trức" là gà gì vậy
==> là gà trứng, gà để đẻ trứng .

Trại gà $820,000 income có $235/yr, $2,550,000 income $550/yr thì chừng nào mới lấy lại vốn đây?
==> 3489 năm or 4636 năm sau :winknudge: :winknudge:

aznblood
08-22-2007, 02:05 PM
Gà "trức" là gà gì vậy
Trại gà $820,000 income có $235/yr, $2,550,000 income $550/yr thì chừng nào mới lấy lại vốn đây?Good catch bros: all those were typoes.

fixed already.

vietwarrior
11-28-2007, 01:52 AM
Hey is it contract? Why do you want to sell it?

aznblood
12-08-2007, 11:04 PM
Please call if you'd like to know the details. thanks

THEMATRIX
07-24-2008, 03:41 PM
goi khong ai boc phone het.