PDA

View Full Version : Bản đồ thời Tam Quốc chí .....seanguyen
08-04-2008, 03:20 PM
ACE có bản đồ thời TQC không vậy? SN muốn đối chiếu để biết thời đó khu vực Giang Đông là chỗ nào bây giờ, same as Tây Xuyên, Tứ Xuyên, Ba Thục. ...
Thanks

MuaHaTuongTu
08-04-2008, 04:20 PM
if you know English name, google it bro.

roro
08-04-2008, 05:20 PM
trùi nghiên ngẫm lịch sử gì ghê dzị , tính cắt đât trung quốc a bro :D

kong biết cái này có help gi không

http://www.chinaknowledge.de/History/Division/sanguo-map.html

http://www.threekingdoms.com/map2.htm

HaoHoaCongTu
08-04-2008, 08:33 PM
ACE có bản đồ thời TQC không vậy? SN muốn đối chiếu để biết thời đó khu vực Giang Đông là chỗ nào bây giờ, same as Tây Xuyên, Tứ Xuyên, Ba Thục. ...
Thanks

Google has all your answers bro!

Giang Đông là khu vực phía đông của sông Trường Giang (còn gọi là sông Dương Tử). Ngày nay thành phố Nam Kinh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Kinh) tọa lạc ở vùng này.

Vùng lãnh thổ của Ba quốc và Thục quốc (vốn là hai tiểu quốc trước khi Lưu Bị thành lập Thục-Hán thời Tam Quốc) bây giờ nằm trong tỉnh Tứ Xuyên (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_Xuy%C3%AAn) (mới đây bị động đất đó!). Thục bây giờ là thành phố Thành Đô (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_%C4%90%C3%B4) (Chengdu), còn Ba bây giờ là thành phố Trùng Khánh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B9ng_Kh%C3%A1nh).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/5/51/Yangtze_River_Map.png

TomyLee
08-04-2008, 09:00 PM
Làm tui nhớ game Playstation 'Dynasty Warrior'.... I'd love that game.... Lử Bố Ruled yoohoo.... yeah........ :D :D

seanguyen
08-05-2008, 02:08 PM
if you know English name, google it bro.

I do not know the English name.
All I know is Lưu Bị, Quan Công, ............... donot know their English names.
Thanks sis

seanguyen
08-05-2008, 02:10 PM
Thanks roro and HHCT
Give me some times and I cross-probing the English/Chinese names b4 asking again.

seanguyen
08-05-2008, 02:12 PM
Among the many warlords that controlled China during the last decade of the Eastern Han Dynasty 東漢, Cao Cao 曹操, Liu Bei 劉備 and Sun Quan

I assume Cào Cào là Tào Tháo, Liu Bei là Lưu Bị, and Sun Quan là Tôn Quyền.

Who are Yuan Shao, Zhang Lu, Yuan Shu, Sun Ce, Liu Zhang, Liu Biao, Cao Wei?

seanguyen
08-05-2008, 02:33 PM
Như vậy là Nam Kinh và Thượng Hải giờ nằm trong lãnh thổ của Đông Ngô hồi đó. Giang Tô, Giang Đông là trong vùng của Tôn Quyền.
Thành đô, Tứ Xuyên, Trùng Khánh là trong lãnh thổ của Thục Hán Lưu Bị.
Vậy ông Tào Tháo hồi đó, có thành fố nào nổi tiếng không?
Bắc Kinh thuôc địa fận của ai?
Giang Nam thuọc về Thục hay Ngô?

seanguyen
08-05-2008, 03:05 PM
Hà hà, hiểu được chút chút, ít ra thì giờ cũng mường tượng được đâu là đâu.
Thanks ALL.

roro
08-05-2008, 03:59 PM
Among the many warlords that controlled China during the last decade of the Eastern Han Dynasty 東漢, Cao Cao 曹操, Liu Bei 劉備 and Sun Quan

I assume Cào Cào là Tào Tháo, Liu Bei là Lưu Bị, and Sun Quan là Tôn Quyền.

Who are Yuan Shao, Zhang Lu, Yuan Shu, Sun Ce, Liu Zhang, Liu Biao, Cao Wei?

Hình như Viên Thiệu = Yuan Shao, Lưu Chuơng = Liu Zhang, Lưu Biểu = Liu Biao,

tbbt
08-05-2008, 04:39 PM
ACE có bản đồ thời TQC không vậy? SN muốn đối chiếu để biết thời đó khu vực Giang Đông là chỗ nào bây giờ, same as Tây Xuyên, Tứ Xuyên, Ba Thục. ...
Thanks

Cái bản đồ nầy của roro có thể là chính xác nhất http://www.chinaknowledge.de/History/Division/sanguo-map.html vì thấy rõ chia ra 3 nước Bắc Ngụy, Đông Ngô và Tây Thục.

tbbt
08-05-2008, 04:45 PM
Among the many warlords that controlled China during the last decade of the Eastern Han Dynasty 東漢, Cao Cao 曹操, Liu Bei 劉備 and Sun Quan

I assume Cào Cào là Tào Tháo, Liu Bei là Lưu Bị, and Sun Quan là Tôn Quyền.

Who are Yuan Shao, Zhang Lu, Yuan Shu, Sun Ce, Liu Zhang, Liu Biao, Cao Wei?

Nhớ những nhân vật chánh nầy thôi:

Liu Bei, Guan Yu, and Zhang Fei = Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi
Zhao Zilong = Triệu Tử Long (mình thích tướng nầy nhứt là một dũng tướng)
Zhuge Liang, Zhou Yu = Khổng Minh và Chu Du

tbbt
08-05-2008, 04:57 PM
Như vậy là Nam Kinh và Thượng Hải giờ nằm trong lãnh thổ của Đông Ngô hồi đó. Giang Tô, Giang Đông là trong vùng của Tôn Quyền.
Thành đô, Tứ Xuyên, Trùng Khánh là trong lãnh thổ của Thục Hán Lưu Bị.
Vậy ông Tào Tháo hồi đó, có thành fố nào nổi tiếng không?
Bắc Kinh thuôc địa fận của ai?
Giang Nam thuọc về Thục hay Ngô?

rắc rối quá vậy đại ca :D châu chấu hồi đó có thành fố Trường An là thủ đô(chắc tên là Luoyang) còn Bắc Kinh thuộc nhà bắc ngụy.(BK bi giờ nằm khoảng trên bản đồ đối diện bên kia biển là Korea):cool:

roro
08-05-2008, 05:14 PM
Như vậy là Nam Kinh và Thượng Hải giờ nằm trong lãnh thổ của Đông Ngô hồi đó. Giang Tô, Giang Đông là trong vùng của Tôn Quyền.
Thành đô, Tứ Xuyên, Trùng Khánh là trong lãnh thổ của Thục Hán Lưu Bị.
Vậy ông Tào Tháo hồi đó, có thành fố nào nổi tiếng không?
Bắc Kinh thuôc địa fận của ai?
Giang Nam thuọc về Thục hay Ngô?

hình như 1 đống Giang .... là của Đông Ngô luôn muh (lãnh thổ của Tôn Kiên/ Tôn Sach/Tôn Quyền )

hamtata clone01
08-05-2008, 06:24 PM
Làm tui nhớ game Playstation 'Dynasty Warrior'.... I'd love that game.... Lử Bố Ruled yoohoo.... yeah........ :D :D

PS One hả? I have this game.

seanguyen
08-06-2008, 12:30 PM
hình như 1 đống Giang .... là của Đông Ngô luôn muh (lãnh thổ của Tôn Kiên/ Tôn Sach/Tôn Quyền )

Chắc Giang Trạch Dân cũng sống trong vùng này :D

seanguyen
08-06-2008, 12:50 PM
rắc rối quá vậy đại ca :D châu chấu hồi đó có thành fố Trường An là thủ đô(chắc tên là Luoyang) còn Bắc Kinh thuộc nhà bắc ngụy.(BK bi giờ nằm khoảng trên bản đồ đối diện bên kia biển là Korea):cool:
hehehehe, thì đọc lịch sử chiến chinh thì cũng muốn/nên biết nó xảy ra ở đâu thời kỳ nào đó mà.
Không có biết địa lý của TQ cho nên không mường tượng được Hoàng Hà nằm đâu, Dương Tử nằm đâu, vì thế cho nên khg có khái niệm về thành trì địa chất của Giang Đông hay Hà Nam.
Fần còn lại thì toàn là tên Latin chớ hỏng fải tiếng Việt nên hỏng biết.

huongtho
08-06-2008, 01:34 PM
tui đọc ... Quỳnh Dao hay hơn .. hay là .... Mary Higgins Clark .... khỏi lo théc méc cái world map cho nhức não :D

seanguyen
08-06-2008, 01:36 PM
tui đọc ... Quỳnh Dao hay hơn .. hay là .... Mary Higgins Clark .... khỏi lo théc méc cái world map cho nhức não :D

Thì sis là con gái nên đọc QG đúng rồi, chớ hỏng lẻ kêu đờn ông con trai đọc truyện của bả.

ColdWind
08-06-2008, 01:38 PM
Kiếm cuốn binh pháp Tôn Tử đọc đi, sẽ biết được nhiều chiến lược và trận pháp.
Đọc xong rồi tham gia vào quân đội và sẽ trở thành dũng tướng của Mỹ quốc ... hehe

tbbt
08-06-2008, 04:03 PM
Chắc Giang Trạch Dân cũng sống trong vùng này :D

và giang mai cũng từ trong vùng nầy phát ra:D

hiepkhach123
08-07-2008, 05:25 PM
Nhớ những nhân vật chánh nầy thôi:

Liu Bei, Guan Yu, and Zhang Fei = Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi
Zhao Zilong = Triệu Tử Long (mình thích tướng nầy nhứt là một dũng tướng)
Zhuge Liang, Zhou Yu = Khổng Minh và Chu Du

How to translate Chinese English name to Vietnamese? anyone knows?

TomyLee
08-07-2008, 05:40 PM
How to translate Chinese English name to Vietnamese? anyone knows?

These names we got from actual vietnamese books. I don't think there is such a way to translate chinese english to vietnamese by you.

seanguyen
08-08-2008, 11:41 AM
How to translate Chinese English name to Vietnamese? anyone knows?
I don't think there is any standard way to convert their name to true Viet.
What I did was closing my eyes, pronouncing the name and pick one that sounds like Viet name. For example Liu Bie ........ closing eyes, mumbling Liu Bi ..... Liu Bic ......... Luu Bic ........ then I came up with Lưu Bích.
Wiki it and the almost the result is a sexy Viet singer.